Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 10. februára 2012 – Bömcke/EIB

(vec F-105/10)1

Jazyk konania: francúzština

Predsedníčka druhej komory nariadila výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011, s. 65.