Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 21. oktobrī - De Pretis Cagnodo un Trampuz/Eiropas Komisija

(lieta F-104/10)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Mario Alberto de Pretis Cagnodo un Serena Trampuz (Trieste, Itālija) (pārstāvis - C. Falagiani, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru atteikta atsevišķu medicīnisko izdevumu, kuri radušies saistībā ar pensionēta ierēdņa sievas ievietošanu slimnīcā, atmaksāšana 100 % apmērā

Prasītāju prasījumi:

apturēt vai katrā ziņā pagaidu kārtā aizliegt piespiedu atgūšanas procedūras attiecībā uz lietā apspriestajām naudas summām īstenošanu, ņemot vērā šīs prasības fumus boni juris, nopietnus materiālos zaudējumus, kurus pretējā gadījumā ciestu prasītāji, un neskaidrību attiecībā uz apstrīdēto naudas summu aprēķināšanu, un līdz ar to pagaidu kārtā aizliegt šādu naudas summu automātisku atskaitīšanu no prof. de Pretis Cagnodo pensijas;

atzīt, ka prasītājiem nav jāatmaksā nekādi maksājumi, kurus veicis Ispras norēķinu birojs un līdz ar to uzdot Komisijai atsaukt prasību atmaksāt naudas summu EUR 41 833 apmērā vai jebkādu citu prasīto naudas summu un atturēties no šīs naudas summas apmēra automātiskas atskaitīšanas no prof. de Pretis Cagnodo pensijas, jo ir bijis apstiprināts un atzīts, ka Trampuz k-dzei nekādā veidā nevar pārmest tādu atrašanās slimnīcā izmaksu aprēķināšanu un apmaksu, kuras pieprasīja slimnīca, kurā viņa tika uzņemta, ka slimība, kuras dēļ viņa bija jāievieto slimnīcā, un viņai taisītā ķirurģiskā operācija ir uzskatāma par "nopietnu" un ka laika ilgums, kuru viņa pavadīja slimnīcā, ir uzskatāms par nepieciešamu un ārstnieciski atbilstošu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________