Language of document :

Beroep ingesteld op 8 oktober 2010 - AM / Parlement

(Zaak F-100/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AM (Malaga, Spanje) (vertegenwoordigers: L. Lévi en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende weigering om verzoekers vasculaire ongeval aan te merken als ongeval in de zin van artikel 73 van het Statuut en artikel 2 van het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 12 november 2009 houdende weigering om verzoekers vasculaire ongeval aan te merken als ongeval in de zin van artikel 73 van het Statuut en artikel 2 van het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering en, voor zover nodig, van het besluit van het TABG tot afwijzing van de klacht;

dientengevolge, hervatting van het onderzoek van het verzoek dat de verzoekende partij krachtens artikel 73 van het Statuut heeft ingediend door een nieuwe medische commissie;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een ex aequo et bono op 50 000 EUR vastgestelde vergoeding voor de immateriële schade die verzoeker door de bestreden besluiten heeft geleden;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een voorlopig op 25 000 EUR vastgestelde vergoeding voor de materiële schade die verzoeker door de bestreden besluiten heeft geleden;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van 12 % vertragingsrente over het krachtens artikel 73 van het Statuut verschuldigde bedrag vanaf ten laatste 15 maart 2007 en tot aan de volledige betaling van dit bedrag;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten.

____________