Language of document :

Sag anlagt den 18. oktober 2010 - Geradon mod Rådet

(Sag F-102/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, Belgien) (ved advokaterne A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af lønseddelen med berigtigelse af sagsøgerens vederlag for perioden fra juli til december 2009 og af de lønsedler, der er udfærdiget siden den 1. januar 2010 i forbindelse med den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009.

Sagsøgerens påstande

Rådets afslag af 5. juli 2010 på sagsøgerens klage over lønseddelen med berigtigelse af sagsøgerens vederlag for perioden fra juli til december 2009 og over de lønsedler, der er udfærdiget siden den 1. januar 2010, annulleres.

For så vidt som det er fornødent, annulleres Rådets afgørelser om udfærdigelse af lønsedlerne med berigtigelse af sagsøgerens vederlag for perioden fra juli til december 2009 og om udfærdigelse af lønsedlerne siden den 1. januar 2010.

Rådet tilpligtes at betale sagsøgeren en lønefterbetaling med tillæg af morarenter.

Rådet for den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________