Language of document :

Sag anlagt den 15. oktober 2010 - Massez m.fl. mod Domstolen

(Sag F-101/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Lieven Massez (Luxembourg, Luxembourg) m.fl. (ved advokaterne A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Domstol

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af lønsedlerne med berigtigelse af sagsøgernes vederlag for perioden fra juli til december 2009 og af de lønsedler, der er udfærdiget siden den 1. januar 2010 i forbindelse med den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009.

Sagsøgernes påstande

Afgørelsen truffet af Den Europæiske Unions Domstols klageudvalg den 29. juni 2010 om afslag på sagsøgernes klager over lønsedlerne med berigtigelse af deres vederlag for perioden juli til december 2009 og over de lønsedler, der er udfærdiget efter den 1. januar 2010, annulleres.

For så vidt som det er fornødent, annulleres Domstolens afgørelser om udfærdigelse af lønsedlerne med berigtigelse af sagsøgerens vederlag for perioden fra juli til december 2009 og af de lønsedler, der er udfærdiget siden den 1. januar 2010.

Domstolen tilpligtes at betale sagsøgerne en lønefterbetaling med tillæg af morarenter.

Domstolen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________