Language of document :

Tožba, vložena 15. oktobra 2010 - Massez in drugi proti Sodišču

(Zadeva F-101/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Lieven Massez (Luxembourg, Luksemburg) in drugi (zastopniki: A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti popravkov plačilnih listov tožečih strank za obdobje od julija do decembra 2009 in plačilnih listov, izdanih od 1. januarja 2010 v okviru letne prilagoditve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009.

Predlogi tožečih strank

Za nično naj se razglasi odločbo odbora za pritožbe Sodišča z dne 29. junija 2010 o zavrnitvi pritožb tožečih strank zoper popravke njihovih plačilnih listov za obdobje od julija do decembra 2009 in zoper plačilne liste, ki so jim bili izdani od 1. januarja 2010;

po potrebi naj se za nične razglasijo odločbe Sodišča o izdaji popravkov plačilnih listov tožečih strank za obdobje od julija do decembra 2009 in plačilnih listov od 1. januarja 2010;

Sodišču naj se naloži, naj tožečim strankam plača neplačani del osebnih prejemkov skupaj z zamudnimi obrestmi;

Sodišču naj se naloži plačilo stroškov.

____________