Language of document :

Kanne 20.10.2010 - Stephan Jaeger v. Eurofound

(Asia F-103/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Stephan Jaeger (Dublin, Irlanti) (edustajat: asianajajat A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 perusteella suoritetun Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuosittaisen mukautuksen yhteydessä kantajan palkan tarkistuksesta ajanjaksolla heinäkuusta joulukuuhun 2009 annetun todistuksen ja 1.1.2010 alkaen laadittujen kantajan palkkatodistusten kumoaminen ja vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

Eurofoundin päätökset, jotka koskevat kantajan palkkatodistuksia vuoden 2009 heinäkuun ja joulukuun väliseltä ajalta ja 1.1.2010 lähtien, on kumottava

Eurofound on velvoitettava maksamaan kantajalle viivästyneet palkkasaatavat viivästyskorkoineen

Eurofound on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________