Language of document :

Vispārējās tiesas 2021. gada 1. decembra spriedums – Team Beverage/EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (“Team Beverage”)

(Lieta T-359/20) 1

(Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Team Beverage” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “TEAM” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Team Beverage AG (Brēmene, Vācija) (pārstāvji: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich un N. Achilles, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāve: D. Walicka)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonna, Vācija) (pārstāve: F. Kramer, advokāte)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2020. gada 8. aprīļa lēmumu lietā R 2727/2019-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung un Team Beverage.

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Team Beverage AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 255, 3.8.2020.