Language of document : ECLI:EU:T:2021:841


 


 Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 1. prosince 2021 – Team Beverage v. EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(věc T-359/20)

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Team Beverage – Starší slovní ochranná známka Evropské unie TEAM – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“

1.      Ochranná známka Evropské unie – Přezkumné řízení – Žaloba k unijnímu soudu – Omezení seznamu výrobků a služeb, ke kterému došlo po rozhodnutí odvolacího senátu – Důsledky

(Jednací řád Tribunálu, článek 188; nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 49 odst. 1)

(viz body 23, 24)

2.      Ochranná známka Evropské unie – Přezkumné řízení – Žaloba k unijnímu soudu – Pravomoc Tribunálu – Nový přezkum skutkových okolností ve světle důkazů předložených poprvé až před ním – Vyloučení

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, článek 72)

(viz bod 31)

3.      Ochranná známka Evropské unie – Připomínky třetích stran a námitky – Průzkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky – Žádost předložená přihlašovatelem výslovně a včas – Možnost předložit žádost poprvé u odvolacího senátu – Vyloučení

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 47 odst. 2)

(viz bod 40)

4.      Ochranná známka Evropské unie – Odvolací řízení – Odvolání před odvolacími senáty – Přerušení řízení – Podmínky

(Nařízení Komise 2018/625, čl. 71 odst. 1)

(viz body 48–50, 52, 55)

5.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Kritéria pro posouzení

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 61, 62, 104, 111–115)

6.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Posouzení nebezpečí záměny – Určení relevantní veřejnosti – Úroveň pozornosti veřejnosti

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz bod 64)

7.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Podobnost dotčených výrobků nebo služeb – Kritéria pro posouzení

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz bod 66)

8.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Podobnost dotčených ochranných známek – Kritéria pro posouzení – Kombinovaná ochranná známka

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 69, 70, 72–76, 95, 96)

9.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Slovní ochranné známky Team Beverage a TEAM

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 81, 88, 89, 110, 116–119)

10.    Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Posouzení způsobilosti označení k zápisu – Zohlednění pouze unijní právní úpravy – Rozhodnutí vydaná vnitrostátními orgány, která nezavazují unijní orgány

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001)

(viz bod 87)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 8. dubna 2020 (věc R 2727/2019‑4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung a Team Beverage.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Team Beverage AG se ukládá náhrada nákladů řízení.