Language of document : ECLI:EU:T:2021:841


 


 Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2021. gada 1. decembra spriedums –
Team Beverage/EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (“Team Beverage”)

(lieta T359/20)

Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Team Beverage” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “TEAM” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

1.      Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas process – Prasība Savienības tiesā – Preču un pakalpojumu saraksta ierobežošana pēc apelācijas padomes lēmuma pieņemšanas – Sekas

(Vispārējās tiesas Reglamenta 188. pants; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2017/1001 49. panta 1. punkts)

(skat. 23., 24. punktu)

2.      Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas process – Prasība Savienības tiesā – Vispārējās tiesas kompetence – Faktu atkārtota izvērtēšana, ņemot vērā pierādījumus, kas pirmo reizi ir iesniegti šajā instancē – Izslēgšana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2017/1001 72. pants)

(skat. 31. punktu)

3.      Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumi un trešo personu apsvērumi – Iebildumu izskatīšana – Agrākas preču zīmes izmantošanas pierādījums – Prasības pieteikums, ko prasītājs iesniedzis tieši un savlaicīgi – Iespēja prasības pieteikumu pirmo reizi iesniegt apelācijas padomē – Izslēgšana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2017/1001 47. panta 2. punkts)

(skat. 40. punktu)

4.      Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas process – Apelācijas sūdzība Apelācijas padomēs – Procesa apturēšana – Nosacījumi

(Komisijas Regulas 2018/625 71. panta 1. punkts)

(skat. 48.- 50., 52., 55. punktu)

5.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Vērtēšanas kritēriji

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 61., 62., 104., 111.–115. punktu)

6.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Sajaukšanas iespējas vērtējums – Konkrētās sabiedrības daļas noteikšana – Sabiedrības daļas uzmanības līmenis

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 64. punktu)

7.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Attiecīgo preču vai pakalpojumu līdzība – Vērtēšanas kritēriji

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 66. punktu)

8.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Attiecīgo preču zīmju līdzība – Vērtēšanas kritēriji – Kombinēta preču zīme

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 69., 70., 72.- 76., 95., 96. punktu)

9.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Vārdiskas preču zīmes “Team Beverage” un “TEAM”

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 81., 88., 89., 110., 116.- 119. punktu)

10.    Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Iespējas reģistrēt apzīmējumu vērtējums – Vienīgi Savienības tiesiskā regulējuma ņemšana vērā – Valsts iestāžu pieņemti lēmumi, kas nav saistoši Savienības iestādēm

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2017/1001)

(skat. 87. punktu)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2020. gada 8. aprīļa lēmumu lietā R 2727/2019‑4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung un Team Beverage.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

Team Beverage AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.