Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 22. února 2021 – trestní řízení proti IR

(Věc C-105/21)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko)

Obžalovaný

IR

Předběžné otázky

Bylo by v souladu s článkem 6 Listiny ve spojení s čl. 5 odst. 4 a 2, jakož i odst. 1 písm. c) EÚLP, s článkem 47 Listiny, právem na volný pohyb, zásadou rovnosti a zásadou vzájemné důvěry, pokud by vystavující justiční orgán ve smyslu čl. 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí 2002/584 nevynaložil žádné úsilí, aby vyžádanou osobu informoval o skutkových a právních důvodech jejího zatčení a o právu na podání opravného prostředku proti zatýkacímu rozkazu, zatímco se tato osoba nachází na území vykonávajícího členského státu?

V případě kladné odpovědi: Vyžaduje zásada přednosti unijního práva před vnitrostátním právem, aby vystavující justiční orgán tyto informace neposkytl, a vyžaduje [tato zásada], aby vystavující justiční orgán mimoto v případě, že vyžádaná osoba navzdory tomu, že tyto informace nebyly poskytnuty, podá návrh na zrušení vnitrostátního zatýkacího rozkazu, tento návrh meritorně přezkoumal až po předání vyžádané osoby?

Jaká právní opatření stanovená unijním právem jsou pro účely poskytnutí takovýchto informací vhodná?

____________