Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) la 22 februarie 2021 – Procedură penală privind pe IR

(Cauza C-105/21)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria)

Inculpat

IR

Întrebările preliminare

Este compatibil cu articolul 6 din cartă coroborat cu articolul 5 paragrafele 4 și 2, precum și cu paragraful 1 litera c din CEDO, cu articolul 47 din cartă, cu dreptul de liberă circulație și ședere, cu principiul echivalenței, precum și cu principiul încrederii reciproce împrejurarea ca autoritatea judiciară emitentă în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584 să nu depună niciun fel de eforturi în scopul informării persoanei căutate cu privire la elementele de fapt și de drept ale arestării sale și la posibilitățile de a recurge la o cale de atac împotriva acesteia, în timp ce această persoană se află pe teritoriul statului membru de executare?

În cazul unui răspuns afirmativ, principiul supremației dreptului Uniunii asupra dreptului național impune autorității judiciare emitente să nu efectueze această informare și, de asemenea, în cazul în care persoana căutată solicită revocarea mandatului de arestare național în pofida acestei lipse de informare, impune acestei autorități să examineze pe fond cererea respectivă numai după predarea persoanei căutate?

Ce instrumente juridice din dreptul Uniunii sunt de natură să permită efectuarea unei astfel de informări?

____________