Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Cluj (Rumeenia) 17. novembril 2020 – Happy Education SRL versus Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

(kohtuasi C-612/20)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Cluj

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Happy Education SRL

Vastustajad: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 , artikli 132 lõike 1 punkti i, artiklit 133 ja artiklit 134 tuleb tõlgendada nii, et sellised haridusteenused, nagu need, mida sisaldab riiklik „Școala după școală“ programm („Kool pärast kooli“), võivad kuuluda kooliharidusega otseselt seotud teenuste mõiste alla, juhul kui, sellises olukorras nagu põhikohtuasjas, osutab neid eraettevõtja majandustegevuse käigus ja kui haridusasutusega ei ole partnerluslepingut sõlmitud?

2.    Kas jaatava vastuse korral esimese küsimusele võib kaebaja tunnustamine nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 132 lõike 1 punkti i tähenduses „sarnastel eesmärkidel tegutseva organisatsioonina“ tuleneda riigisisestest õigusnormidest, mis käsitlevad Oficiul Național al Registrului Comerțului (riiklik äriregistri büroo, Rumeenia) poolt koodiga CAEN 8559 – „Muud õppevormid (mujal klassifitseerimata)“ klassifitseeritud tegevusteks loa andmist, lähtudes avalikust huvist „kool pärast kooli“ haridustegevuste vastu, mille eesmärk on koolist väljalangemise ja enneaegse koolist väljalangemise vältimine, õpitulemuste parandamine, järeleaitamine, kiirendatud õpe, individuaalne areng ja sotsiaalne kaasamine?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk l.