Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 29.12.2020 – Amoena Ltd v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(asia C-706/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Amoena Ltd

Vastaaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tuomion1 [englanninkielisen version] 53 kohdassa käytetyt ilmaisut ”them”, ”they” ja ”their” ymmärrettävä siten, että niillä viitataan rintaliiveihin, vai siten, että niillä viitataan rintaproteeseihin?

Viitataanko kyseisen tuomion 53 kohdan toisessa virkkeessä perusteeseen, joka eroaa sen 51 kohdassa yksilöidystä perusteesta ja joka perustuu harmonoidun järjestelmän nimikettä 8473 koskevaan selitykseen, kun siinä edellytetään rintaliivien (eli mahdollisten tarvikkeiden) myötävaikuttavan siihen, että rintaproteesit täyttäisivät muun tehtävän kuin sen mihin ne (”they”, luultavasti rintaproteesit) on tarkoitettu, vai onko siinä sen sijaan tarkoitus soveltaa ainoastaan kyseisen tuomion 51 kohdassa yksilöityä perustetta, jonka mukaan rintaliivien on mahdollistettava käyttäminen tarkoitukseen, joka liittyy rintaproteesien perustoimintoihin?

____________

1 Tuomio 19.12.2019, Amoena (C-677/18, EU:C:2019:1142).