Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. prosinca 2020. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – Gmina Wieliszew/Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

(predmet C-698/20)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Najwyższy

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Gmina Wieliszew

Tuženik: Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

Prethodno pitanje

Treba li Uredbu Vijeća br. 1083/20061 , uključujući osobito njezin članak 2. točku 5., članke 3. i 4., članak 57. stavak 1., članke 70. i 80., sada Uredbu br. 1303/20132 , uključujući osobito njezin članak 2. točku 15., članak 37. stavak 1., članak 66., članak 67. stavak 1., članak 74. stavak 1. i članak 89. stavak 1., tumačiti na način da im se protivi odredba nacionalnog prava kojom se subjektu koji je primio sredstva iz proračuna Europske unije onemogućava da se djelotvorno pred sudom pozove na izdvajanje tih sredstava iz stečajne mase ako su ona uplaćena na bankovni račun u banci nad kojom je nakon toga otvoren stečaj ili odredba nacionalnog prava kojom se ta sredstva ne isključuju iz stečajne mase banke u stečaju?

____________

1 Uredba Vijeća br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999, (SL 2006., L 210, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 2., str. 120.)

2 Uredba br. 1303/20133 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL 2013., L 347, str. 320.)