Language of document :

Odvolanie podané 18. januára 2021: Dermavita Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 18. novembra 2020 vo veci T-643/19, Dermavita / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

(vec C-26/21 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Dermavita Co. Ltd (v zastúpení: D. Todorov, advokat)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Allergan Holdings France SAS

Uznesením zo 4. mája 2021 Súdny dvor (komora rozhodujúca o prjateľnosti odvolaní) rozhodol, že odvolanie nemožno prijať a že Dermavita Co. Ltd znáša vlastné trovy konania.

____________