Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 7. juuni 2011. aasta otsus - Mantzouratos versus parlament

(kohtuasi F-64/10)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2009. aasta edutamine - Edutamata jätmise otsus - Õigusvastasuse väite vastuvõetavus - Teenete võrdlev hindamine - Ilmne hindamisviga)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Andreas Mantzouratos (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: V. Montebello-Demogeot et K. Zejdová )

Ese

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi otsus jätta hageja 2009. aasta edutamise käigus edutamata palgaastmele AD 13, ja otsused edutada sellele palgaastmele ametnikud, kellel on vähem teenetepunkte kui hagejal.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 - ELT C 274, 9.10.2010, lk 33.