Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 iunie 2011 -Mantzouratos/Parlamentul European

(Cauza F-64/10)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Exercițiul de promovare 2009 - Decizie de nepromovare - Admisibilitate a unei excepții de nelegalitate - Analiză comparativă a meritelor - Eroare vădită de apreciere)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Andreas Mantzouratos (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: V. Montebello-Demogeot și K. Zejdová, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Parlamentului European de a nu îl promova pe reclamant în gradul AD 13 în cadrul exercițiului de promovare 2009, precum și a deciziilor de promovare în gradul amintit a funcționarilor care dispun de mai puține puncte de merit decât reclamantul

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 274, 9.10.2010, p. 33.