Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 7. junija 2011 - Mantzouratos proti Parlamentu

(Zadeva F-64/10)1

(_Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2009 - Odločba o nenapredovanju - Dopustnost ugovora nezakonitosti - Primerjalna ocena uspešnosti - Očitna napaka pri presoji)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Andreas Mantzouratos (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: V. Montebello-Demogeot in K. Zejdová, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 13 v napredovalnem obdobju 2009 in odločb o napredovanju uradnikov, ki imajo manj točk za delovno uspešnost kot tožeča stranka, v ta naziv.

Izrek

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi lastne stroške.

____________

1 - UL C 274, 9.10.2010, str. 33.