Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2012. gada 11. decembra spriedums – Mata Blanco/Komisija

(lieta F-65/10) 1

Civildienests – Iekšējais konkurss COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Krāpšanas apkarošana – Attiecīgā EPSO un atlases komisijas kompetence – Priekšatlases testi atlases komisijas uzraudzībā – Mutisks pārbaudījums – Paziņojuma par konkursu pārkāpums – Atšķirības novērtējumā – Novērtēšanas kritēriji – Vienlīdzīga attieksme pret kandidātiem – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Pārskatāmības un labas pārvaldības principi – Pienākums norādīt pamatojumu

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: José Manuel Mata Blanco (Brisele, Beļģija) (pārstāvji L. Levi un A. Blot, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji sākotnēji B. Eggers un P. Pecho, vēlāk B. Eggers)PriekšmetsCivildienests – Prasība atcelt EPSO lēmumu neiekļaut prasītāju iekšējā konkursa “COM/INT/OLAF/09/AD10 – Administratori ar specializāciju krāpšanas apkarošanas jomā” rezerves sarakstā, kā arī atcelt šo rezerves sarakstu un visus lēmumus, kas pieņemti uz tā pamataRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;J. M. Mata Blanco sedz pats savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.