Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 11 decembrie 2012 – Mata Blanco/Comisia

(Cauza F-65/10)1

(Funcție publică – Concursul intern COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Combaterea fraudei – Competențele EPSO și ale comisiei de evaluare – Teste de acces supervizate de comisia de evaluare – Proba orală – Încălcarea anunțului de concurs – Diferență între evaluări – Criterii de evaluare – Egalitate de tratament între candidați – Eroare vădită de apreciere – Principiile transparenței și bunei administrări – Obligația de motivare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: José Manuel Mata Blanco (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial B. Eggers și P. Pecho, agenți, ulterior B. Eggers, agent)ObiectulFuncție publică – Cerere de anulare a deciziei EPSO de a nu înscrie reclamantul pe lista de rezervă din cadrul concursului intern „COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Administratori specializați în combaterea fraudei”, precum și a listei de rezervă și a tuturor deciziilor întemeiate pe aceastaDispozitivulRespinge acțiunea.Domnul Mata Blanco suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.