Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. června 2012 – BL v. Evropská komise

(Věc F-63/10)1

„Veřejná služba – Bývalý úředník – Sociální zabezpečení – Úraz – Ukončení řízení podle článku 73 služebního řádu – Časová platnost tabulky, který je přílohou nové verze pravidel pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání – Doba trvání řízení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: BL (Brusel, Belgie) (zástupci: L. Levi a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Curall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, jímž se ukončuje řízení zahájené na základě článku 73 služebního řádu v návaznosti na úraz žalobce ze dne 13. srpna 2001 a jímž se žalobce uznává trvale částečně invalidním v 6% míře, a uložení žalované, aby žalobci uhradila určitou částku jako náhradu škody.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 28. října 2009, jímž se ukončuje řízení zahájené na základě článku 73 služebního řádu úředníků Evropské unie v návaznosti na úraz BL ze dne 13. srpna 2001, se zrušuje.

Evropské komisi se ukládá zaplatit BL částku 2 500 eur.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené BL.

____________

1 Úř. věst. C 260, 25.9.2010, s. 29.