Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 juni 2012 – BL mot Europeiska kommissionen

(Mål F-63)(1 )

(Personalmål – Före detta tjänsteman – Social trygghet – Olycksfall – Avslutande av förfarandet för tillämpning av artikel 73 i tjänsteföreskrifterna – Tillämpning i tiden av den skala som bilagts bestämmelserna om försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar i deras nya lydelse – Förfarandets varaktighet”

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: BL (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna L. Levi och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avsluta det förfarande som inletts med stöd av artikel 73 i tjänsteföreskrifterna till följd av sökandens olycksfall den 13 augusti 2001, ett beslut där en bestående partiell invaliditet på 6 procent konstateras beträffande sökanden och svaranden förpliktades att betala skadestånd till sökanden.

Domslut

Beslutet av den 28 oktober 2009 att avsluta det förfarande som inletts med stöd av artikel 73 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen till följd av det olycksfall som BL drabbades av den 13 augusti 2001 ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska betala 2 500 euro till BL.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska ska bära sina rättegångskostnader och ersätta BL:s rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 260, s. 29.