Language of document :

Tožba, vložena 30. julija 2010 - Esders proti Komisiji

(Zadeva F-62/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Jürgen Esders (Berlin, Nemčija) (zastopniki: S. Rodriguez, M. Vandenbussche in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila tožeča stranka ponovno premeščena na sedež v Bruslju v okviru rotacije 2010.

Predlogi tožeče stranke

Ta tožba naj se razglasi za sprejemljivo;

Odločba OPI z dne 27. julija 2010, s katero je bila tožeča stranka ponovno premeščena v Bruselj od 1. septembra 2010, naj se razglasi za nično;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________