Language of document :

2010. július 24-én benyújtott kereset - AF kontra Bizottság

(F-61/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AF (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, amely elutasította a felperest állítása szerint ért lelki zaklatásra vonatkozó segítség iránti kérelmet, valamint a keletkezett nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2009. szeptember 28-án hozott 24938. számú határozatot, amelyben a Bizottság kinevezésre jogosult hatósága elutasította a felperes által a személyzeti szabályzat 24. cikke alapján benyújtott D/300/09. számú, azon lelki zaklatással kapcsolatos segítség iránti kérelmet, amelyet a felperes a szervezeti egységénél a 2004 áprilisától 2009 áprilisáig (ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartva) terjedő időszakban szenvedett el és/vagy élt át;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg a felperesnek 600 000 euró összegű kártérítést a zaklatás következtében a felperest ért nem vagyoni kár, valamint a zaklatásnak a felperes egészségi állapotára gyakorolt következményei jogcímén;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________