Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 24. jūlijā - AF/Komisija

(lieta F-61/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: AF (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu, ar kuru ir noraidīts lūgums palīdzēt saistībā ar psiholoģisku vajāšanu, no kuras esot cietusi prasītāja, kā arī prasība atlīdzināt nodarīto morālo kaitējumu

Prasītājas prasījumi:

atcelt Lēmumu Nr. 24938, kas tika pieņemts 2009. gada 28. septembrī un ar kuru Komisijas iecēlējinstitūcija noraidīja lūgumu palīdzēt D/200/09, kuru bija iesniegusi prasītāja saskaņā ar Civildienesta noteikumu 24. pantu saistībā ar psiholoģisku vajāšanu, no kā tā esot cietusi un/vai ko tā esot piedzīvojusi savā darbā laika periodā, ņemot vērā visus nosacījumus, no 2004. gada aprīļa līdz 2009. gada aprīlim,

piešķirt prasītājai EUR 600 000 kā kompensāciju par nodarīto morālo kaitējumu, kas radās psiholoģiskās vajāšanas un tās seku uz viņas veselības stāvokli rezultātā,

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________