Language of document :

Žaloba podaná dne 3. srpna 2010 - Mantzouratos v. Palament

(Věc F-64/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Andreas Mantzouratos (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu nepovýšit navrhovatele do platové třídy AD 13 z titulu povyšování za rok 2009, jakož i rozhodnutí povýšit do této třídy úředníky, kteří získali méně bodů za zásluhy než žalobce

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu nepovýšit navrhovatele do platové třídy AD 13 z titulu povyšování za rok 2009, jakož i rozhodnutí povýšit do této třídy úředníky, kteří získali méně zásluh (bodů za zásluhy) než žalobce

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________