Language of document :

Talan väckt den 3 augusti 2010 - Mantzouratos mot Europaparlamentet

(Mål F-64/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Andreas Mantzouratos (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 13 under befordringsförfarandet 2009 samt av besluten att befordra andra tjänstemän vilka hade färre meritpoäng än sökanden till denna lönegrad.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 13 under befordringsförfarandet 2009 samt besluten att befordra andra tjänstemän vilka hade färre meritpoäng än sökanden till denna lönegrad, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________