Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tallinna Halduskohus (Estonsko) dne 28. ledna 2021 – Aktsiaselts M.V.WOOL v. Põllumajandus- ja Toiduamet

(Věc C-51/21)

Jednací jazyk: estonština

Předkládající soud

Tallinna Halduskohus

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Aktsiaselts M.V.WOOL

Žalovaný: Põllumajandus- ja Toiduamet (dříve Veterinaar- ja Toiduamet)

Předběžné otázky

Musí být druhé mikrobiologické kritérium „nepřítomnost ve 25 g výrobku“ uvedené v čl. 3 odst. 1 a v bodě 1.2 tabulky v kapitole 1 přílohy I nařízení č. 2073/20051 s přihlédnutím k tomuto nařízení a k ochraně veřejného zdraví, jakož i k cílům sledovaným nařízeními č. 178/20022 a č. 882/20043 vykládáno v tom smyslu, že pokud provozovatel potravinářského podniku nebyl schopen příslušnému orgánu dostatečně prokázat, že potraviny určené k přímé spotřebě, které podporují růst Lmonocytogenes, kromě těch, jež jsou určené pro kojence a pro zvláštní léčebné účely, nepřekračují po dobu údržnosti limit 100 KTJ/g, platí pak mikrobiologické kritérium „nepřítomnost ve 25 g výrobku“ v každém případě i pro výrobky uvedené na trh během doby údržnosti?

V případě záporné odpovědi na první otázku: Musí být druhé mikrobiologické kritérium „nepřítomnost ve 25 g výrobku“ uvedené v čl. 3 odst. 1 a v bodě 1.2 tabulky v kapitole 1 přílohy I nařízení č. 2073/2005 s přihlédnutím k tomuto nařízení a k ochraně veřejného zdraví, jakož i k cílům sledovaným nařízeními č. 178/2002 a č. 882/2004 vykládáno v tom smyslu, že nezávisle na tom, zda je provozovatel potravinářského podniku schopen příslušnému orgánu dostatečně prokázat, že potravina po dobu údržnosti nepřekračuje limit 100 KTJ/g, platí pak pro tuto potravinu dvě alternativní mikrobiologická kritéria, a to 1) kritérium „nepřítomnost ve 25g výrobku“, dokud je potravina pod kontrolou provozovatele potravinářského podniku, a 2) kritérium „100 KTJ/g“ poté, co se potravina dostala mimo kontrolu provozovatele potravinářského podniku?

____________

1 Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. 2005, L 338, s. 1).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. 2002, L 31, s. 1).

3 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. 2004, L 165, s. 1).