Language of document :

2021 m. sausio 29 d. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prestige and Limousine, S.L. / Área Metropolitana de Barcelona

(Byla C-50/21)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Prestige and Limousine, S.L.

Kita administracinio proceso šalis: Área Metropolitana de Barcelona (Barselonos metropolinė zona)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal SESV 49 straipsnį ir 107 straipsnio 1 dalį draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos (įstatymų ir kitų teisės aktų), kuriose be pagrįstos priežasties VTC1 licencijos apribojamos iki vienos licencijos trisdešimčiai taksi licencijų ar mažiau?

2.    Ar pagal SESV 49 straipsnį ir 107 straipsnio 1 dalį draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje be pagrįstos priežasties VTC transporto priemonėms, kuriomis norima teikti miesto paslaugas, nustatytas dviejų leidimų reikalavimas ir papildomi reikalavimai?

____________

1 Su vairuotoju nuomojama transporto priemonė