Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) den 29 januari 2021 – Prestige and Limousine, S.L. mot Área Metropolitana de Barcelona

(Mål C-50/21)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parter i det nationella målet

Klagande: Prestige and Limousine, S.L.

Motpart: Área Metropolitana de Barcelona

Tolkningsfrågor

1)    Utgör artiklarna 49 och 107.1 FEUF hinder för nationella bestämmelser, i lag eller annan författning, som utan godtagbar anledning begränsar tillstånden för uthyrning av fordon med chaufför1 till ett per trettio taxilicenser eller färre ?

2)    Utgör artiklarna 49 och 107.1 FEUF hinder för en nationell bestämmelse som utan godtagbar anledning uppställer krav på ett andra tillstånd och ytterligare krav avseende fordon för uthyrning med chaufför när avsikten är att tillhandahålla tjänster i städer ?

____________

1 Fordon med chaufför