Language of document :

Usnesení Tribunálu ze dne 6. září 2011 - Inuit Tapiriit Kanatami a další v. Parlament a Rada

(Věc T-18/10)1

"Žaloba na neplatnost - Nařízení (ES) č. 1007/2009 - Obchodování s produkty z tuleňů - Zákaz dovozu a prodeje - Výjimka ve prospěch inuitských společenství - Použití článku 263 čtvrtého pododstavce SFEU - Pojem ‚právní akt'- Neexistence bezprostředního nebo osobního dotčení - Nepřípustnost"

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Kanada); Nattivak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Kanada); Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association (Pangnirtung, Kanada); Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq); Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq); Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq); David Kuptana (Ulukhaktok, Kanada); Karliin Aariak (Iqaluit, Kanada); Efstathios Andreas Agathos (Athény, Řecko); Canadian Seal Marketing Group (Québec, Kanada); Ta Ma Su Seal Products (Cap-aux-Meules, Kanada); Fur Institute of Canada (Ottawa); NuTan Furs, Inc (Catalina, Kanada); GC Rieber Skinn AS (Bergen, Norsko); Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nuuk, Grónsko, Dánsko); Johannes Egede (Nuuk); a Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk) (zástupci: původně J. Bouckaert, M. van der Woude a H. Viaene, poté J. Bouckaert a H. Viaene advokáti)

Žalovaní: Evropský parlament (zástupci: I. Anagnostopoulou a L. Visaggio, zmocněnci) a Rada Evropské unie (zástupci: M. Moore a K. Michoel, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalované: Nizozemské království (zástupci: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer a M. Noort, zmocněnci) a Evropská komise (zástupci: původně É. White, P. Oliver a J. B. Laignelot, poté É. White, P. Oliver a K. Mifsud-Bonnici, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů (Úř. věst. L 286, s. 36).

Výrok

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters and Trappers Association, Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Efstathios Andreas Agathos, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC), Johannes Egede a Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) ponesou vlastní náklady řízení, jakož i nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem a Radou Evropské unie.

Nizozemské království a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 100, 17.4.2010.