Language of document : ECLI:EU:T:2010:448

Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 25. října 2010 – Inuit Tapiriit Kanatami a další v. Parlament a Rada

(Věc T-18/10 R II)

„Předběžné opatření – Nařízení (ES) č. 1007/2009 – Obchodování s produkty z tuleňů – Zákaz dovozu a prodeje – Výjimka ve prospěch inuitské komunity – Další návrh na odklad provádění – Nové skutkové okolnosti – Nedostatek naléhavosti“

1.                     Předběžné opatření – Odklad provádění – Zamítnutí žádosti – Možnost podat novou žádost – Podmínka – Nové skutečnosti – Pojem – Podmínka nařízení předběžného opatření – Způsobilost nových skutečností zpochybnit posouzení, které byly určující pro zamítnutí první žádosti (Článek 278 SFEU; jednací řád Tribunálu, čl. 109) (viz body 17–19, 22)

2.                     Předběžné opatření – Odklad provádění – Podmínky přiznání – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Újma, která by mohla ovlivnit obecné hospodářské odvětví – Žaloba podaná nikoli subjektem veřejného práva, nýbrž jednotlivci – Povinnost uplatnit individuální újmu (Článek 278 SFEU; jednací řád Tribunálu, čl. 104 odst. 2) (viz body 52–54, 59, 61–62)

3.                     Předběžné opatření – Podmínky přípustnosti – Žaloba – Formální požadavky – Popis žalobních důvodů odůvodňující prima facie nařízení požadovaných opatření (Článek 278 SFEU a 279 SFEU; jednací řád Tribunálu, čl. 104 odst. 2 a 3) (viz body 63–64)

4.                     Předběžné opatření – Odklad provádění – Podmínky přiznání – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Důkazní břemeno – Finanční újma – Nezvratná změna částí trhu – Zahrnutí – Podmínky – Posouzení z hlediska velikosti podniku a stavu skupiny, do níž patří (Článek 278 SFEU; jednací řád Tribunálu, čl. 104 odst. 2) (viz bod 68)

5.                     Předběžné opatření – Odklad provádění – Podmínky přiznání – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Finanční újma – Stav, který by mohl ohrozit existenci žalující společnosti – Posouzení z hlediska stavu skupiny, do níž podnik patří – Použití na vztahy mezi neziskovým sdružením a jeho členy – Přípustnost – Podmínky (Článek 278 SFEU; jednací řád Tribunálu, čl. 104 odst. 2) (viz bod 70)

6.                     Předběžné opatření – Odklad provádění – Předběžná opatření – Podmínky přiznání – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Nemožnost, pro inuitský národ, nadále provádět své hospodářské činnosti z důvodu zákazu obchodování s produkty z tuleňů nařízením č. 1007/2009 – Prováděcí nařízení stanovící výjimku z tohoto zákazu ve prospěch inuitské komunity –Neexistence důkazu neproveditelnosti uvedeného prováděcího nařízení – Vznik škody závislý na budoucích a nejistých událostech – Nedostatek naléhavosti (Článek 278 SFEU a 279 SFEU; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1007/2009; nařízení Komise č. 737/2010) (viz body 84–90)

Předmět

Návrh na odklad provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů (Úř. věst. L 286, s. 36)

Výrok

1)

Návrh na vydání předběžného opatření se zamítá.

2)

Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 19. srpna 2010, Inuit Tapiriit Kanatami a další v. Parlament a Komise (T‑18/10 R II, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí) se zrušuje.

3)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.