Language of document :

Üldkohtu presidendi 25. oktoobri 2010. aasta määrus - Inuit Tapiriit Kanatami jt versus parlament ja nõukogu

(kohtuasi T-18/10 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamine - Määrus (EÜ) nr 1007/2009 - Hülgetoodetega kauplemine - Impordi- ja müügikeeld - Inuittide kogukondadele tehtud erand - Teine kohaldamise peatamise taotlus - Uued asjaolud - Kiireloomulisuse puudumine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Kanada); Nativak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Kanada); Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association (Pangnirtung, Kanada); Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq); Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq); Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq); David Kuptana (Ulukhaktok, Kanada); Karliin Aariak (Iqaluit, Kanada); Canadian Seal Marketing Group (Québec, Kanada); Ta Ma Su Seal Products (Cap-aux-Meules, Kanada); Fur Institute of Canada (Ottawa); NuTan Furs, Inc. (Catalina, Kanada); GC Rieber Skinn AS (Bergen, Norra); Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nuuk, Groenland, Taani); Johannes Egede (Nuuk); Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk) (esindajad: advokaadid J. Bouckaert ja H. Viaene)

Kostjad: Euroopa Parlament (esindaja: I. Anagnostopoulou ja L. Visaggio) ja Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Moore ja K. Michoel)

Kostjate toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Komisjon (É. White, P. Oliver ja K. Mifsud-Bonnici) ja Madalmaade Kunigriik (C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer ja M. Noort)

Ese

Nõue peatada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta (ELT L 286, lk 36) kohaldamine.

Resolutsioon

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

Tühistada Üldkohtu presidendi 19. augusti 2010. aasta määrus T-18/10 R II: Inuit Tapiriit Kanatami jt vs. parlament ja nõukogu (kohtulahendite kogumikus ei avaldata).

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

____________