Language of document : ECLI:EU:T:2010:172

2010 m. balandžio 30 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis Inuit Tapiriit Kanatami ir kt. prieš Parlamentą ir Tarybą

(Byla T‑18/10 R)

„Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 – Prekyba produktais iš ruonių – Draudimas importuoti ir parduoti – Išimtis inuitų bendruomenėms – Prašymas sustabdyti vykdymą – Priimtinumas – Fumus boni juris – Skubos nebuvimas“

1.                     Procesas – Bendrijos institucijų teisės tarnybų nuomonių pateikimas Bendrajame Teisme – Sąlygos (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalis) (žr. 19–21 punktus)

2.                     Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – „Fumus boni juris“ – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala – Kumuliacinis pobūdis – Visų nagrinėjamų interesų derinimas – Nagrinėjimo ir patikrinimo tvarka – Laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo diskrecija (SESV 256 straipsnio 1 dalis, 278 ir 279 straipsniai; Bendrojo Teismo procedūros reglamento 104 straipsnio 2 dalis) (žr. 24–26 punktus)

3.                     Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Priimtinumo sąlygos – Pagrindinio ieškinio priimtinumas „prima facie“ – Laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo atliekama trumpa pagrindinio ieškinio analizė (SESV 278 straipsnis; Bendrojo Teismo procedūros reglamento 104 straipsnio 1 dalis) (žr. 37–41 punktus)

4.                     Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Taikymo sąlygos – „Fumus boni juris“ – Ieškinys dėl reglamento, susijusio su prekyba produktais iš ruonių, panaikinimo – Pagrindas, kuriuo ginčijamas teisės normos tinkamumas – Pagrindas, iš pirmo žvilgsnio neatmestinas kaip nepagrįstas (SESV 278 straipsnis; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1007/2009) (žr. 74–95 punktus)

5.                     Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala – Žalos, priklausančios nuo ateities įvykių, dėl kurių abejojama, padarymas – Finansinė žala, kurią galima finansiškai kompensuoti vėliau – Skubos nebuvimas (SESV 278 ir 279 straipsniai; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1007/2009) (žr. 105–107 punktus)

6.                     Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala – Inuitų tautos negalėjimas tęsti ekonominės veiklos dėl Reglamente Nr. 1007/2009 numatyto draudimo prekiauti produktais iš ruonių (SESV 278 ir 279 straipsniai; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1007/2009) (žr. 108–115 punktus)

Dalykas

Prašymas sustabdyti 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (OL L 286, p. 36) vykdymą.

 Rezoliucinė dalis

1.         2009 m. vasario 18 d. Europos Sąjungos Tarybos teisės tarnybos nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos produktais iš ruonių pasiūlymo, pateikto Europos Bendrijų Komisijos (COM(2008) 469 galutinis, 2008 m. liepos 23 d.), esančio prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones A4 priede, ir minėtos nuomonės ištrauka, esanti to paties prašymo 16 punkte, pašalinama iš bylos T‑18/10 R medžiagos.

2.         Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

3.         Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.