Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správní soud (Češka republika) 31. decembra 2020 – TanQuid Polska Sp. z o. o./Generální ředitelství cel

(Zadeva C-711/20)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší správní soud

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: TanQuid Polska Sp. z o. o.

Tožena stranka: Generální ředitelství cel

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali gre za premik trošarinskih proizvodov v okviru režima odloga plačila trošarine v smislu člena 4(c) Direktive Sveta 92/12/EGS1 v položaju, v katerem je carinski urad države članice soglašal s premikom proizvodov v okviru režima odloga plačila trošarine iz trošarinskega skladišča do pooblaščenega trošarinskega prejemnika s sedežem v drugi državi članici, ne da bi bili objektivno izpolnjeni pogoji za premik proizvodov v okviru režima odloga plačila trošarine, ker je bilo v poznejšem postopku izkazano, da pooblaščeni trošarinski prejemnik zaradi goljufije tretje osebe ni vedel za premik proizvodov?

Ali se v primeru predložitve trošarinskega jamstva v smislu člena 15(3) Direktive Sveta 92/12/EGS, ki je bilo izdano za druge namene kot za premik proizvodov v okviru režima odloga plačila trošarine med davčnim skladiščem in pooblaščenim trošarinskim prejemnikom s sedežem v drugi državi članici, premik v okviru režima odloga plačila trošarine ne more pravilno začeti, če je bila predložitev jamstva navedena v spremnih dokumentih za premik proizvodov v okviru režima odloga plačila trošarine do pooblaščenega trošarinskega prejemnika in jo je potrdil carinski organ države članice?

____________

1 Direktiva Sveta 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov (UL 1992, L 76, str. 1).