Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 26. juni 2013 – BU mod EMA

(Forenede sager F-135/11, F-51/12 og F-110/12) 1

(Personalesag – midlertidigt ansat – ikke forlængelse af en kontrakt på bestemt tid - bebyrdende retsakt – ansøgning i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1 – ansøgning om ændring af en kontrakt – rimelig frist – klage over afvisning af en klage – artikel 8 i ansættelsesvilkårene – omsorgspligt)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: BU (London, Det Forenede Kongerige) (ved advokaterne S. Orlandi, J.-N. Louis og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (i sag F-135/11, først ved S. Vincenzo, derefter ved T. Jablonski og G. Gavrilidou, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne D. Waelbroeck og A. Duron, i sag F-51/12, ved T. Jablonski og G. Gavrilidou, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne D. Waelbroeck og A. Duron, og i sag F-110/12, ved T. Jablonski og Rampal Olmedo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Det Europæiske Lægemiddelagenturs afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat.

Konklusion

Det Europæiske Lægemiddelagenturs afgørelse om ikke at forlænge BU’s kontrakt, meddelt ved skrivelse af 30. maj 2011, annulleres.

I øvrigt frifindes Det Europæiske Lægemiddelagentur i sag F-135/11.

Det Europæiske Lægemiddelagentur frifindes i sagerne F-51/12 og F-110/12.

Det Europæiske Lægemiddelagentur bærer sine egne omkostninger og betaler BU’s omkostninger i sag F-135/11 og sag F-51/12.

BU bærer sine egne omkostninger og betaler Det Europæiske Lægemiddelagenturs omkostninger i sag F-110/12

____________

1 EUT C 65 af 3.3.2012, s. 24, EUT C 209 af 14.7.2012, s. 14, og EUT C 379 af 8.12.2012, s. 34.