Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 26 iunie 2013 – BU/EMA

(Cauzele conexate F-135/11, F-51/12, F-110/12)1

(Funcție publică – Agent temporar – Neprelungirea unui contract pe durată determinată – Act care lezează – Cerere în sensul articolului 90 alineatul (1) din statut – Cerere de recalificare a unui contract – Termen rezonabil – Reclamație formulată împotriva respingerii unei reclamații – Articolul 8 din RAA – Obligația de solicitudine)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: BU (Londra, Regatul Unit) (reprezentanți: S. Orlandi, J.-N. Louis și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (reprezentanți: în cauza F-135/11, inițial S. Vincenzo, ulterior T. Jablonski și G. Gavrilidou, agenți, asistați de D. Waelbroeck și de A. Duron, avocați, în cauza F-51/12, T. Jablonski și G. Gavrilidou, agenți, asistați de D. Waelbroeck și de A. Duron, avocați, și în cauza F-110/12, T. Jablonski și Rampal Olmedo, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Agenției Europene pentru Medicamente de a nu prelungi contractul de agent temporar al reclamantului

Dispozitivul

Anulează decizia Agenției Europene pentru Medicamente de a nu prelungi contractul lui BU, notificată prin scrisoarea din 30 mai 2011.

Respinge în rest acțiunea care face obiectul cauzei F-135/11.

Respinge acțiunile care fac obiectul cauzelor F-51/12 și F-110/12.

Agenția Europeană pentru Medicamente suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de BU în cauzele F-135/11 și F-51/12.

BU suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Agenția Europeană pentru Medicamente în cauza F-110/12.

____________

1     JO C 65, 3.3.2012, p. 24; JO C 209, 14.7.2012, p. 14; JO C 379, 8.12.2012, p  34.