Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 26. junija 2013 – BU proti EMA

(Združene zadeve F-135/11, F-51/12 in F-110/12)1

(Javni uslužbenci – Začasni uslužbenec – Nepodaljšanje pogodbe za določen čas – Akt, ki posega v položaj – Zahteva v smislu člena 90(1) Kadrovskih predpisov – Zahteva za spremembo pogodbe – Razumni rok – Pritožba na zavrnitev ugovora – Člen 8 PZDU – Dolžnost skrbnega ravnanja)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: BU (London, Združeno kraljestvo) (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis in D. Abreu Caldas, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska agencija za zdravila (EMA) (zastopniki: v zadevi F-135/11, sprva S. Vincenzo, nato T. Jablonski in G. Gavrilidou, zastopniki, skupaj z D. Waelbroeckom in A. Duronom, odvetnikoma, v zadevi F-51/12, T. Jablonski in G. Gavrilidou, zastopnika, skupaj z D. Waelbroeckom in A. Duronom, odvetnikoma, in v zadevi F-110/12, T. Jablonski in Rampal Olmedo, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa Evropske agencije za zdravila, da se pogodba začasnega uslužbenca tožeče stranke ne podaljša.

Izrek

1.    Sklep Evropske agencije za zdravila da se pogodba BU ne podaljša, vročena z dopisom z dne 30. maja 2011, se razglasi za ničen.

2.    V preostalem se tožba F-135/11 zavrne.

3.    V preostalem se tožbi F-51/12 in F-110/12 zavrneta.

4.    Evropska agencija za zdravila nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila BU v zadevah F-135/11 in F-51/12.

5.    BU nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska agencija za zdravila v zadevi F-110/12.

____________

1 UL C 65, 3.3.2012, str. 24; UL C 209, 14.7.2012, str. 14; UL C 379, 8.12.2012, str. 34.