Language of document :

Kanne 19.12.2011 – ZZ v. komissio

(Asia F-136/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreau Caldas, A. Coolen, E. Marchal, S. Orlandi ja J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota päätös, jolla määritettiin hyvitys kantajalle ennen yhteisön eläkejärjestelmään siirtymistä kertyneistä eläkeoikeuksista

Vaatimukset

Päätös, joka on tehty 24.5.2011 ja jolla kumotaan ja korvataan kantajan eläkeoikeuksien siirtämistä koskeva ehdotus, joka liittyy henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitettyyn pyyntöön, joka sisältää uuden ehdotuksen, joka on laskettu 3.3.2011 annettujen yleisten soveltamisohjeiden perusteella, on kumottava.

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.