Language of document :

Žaloba podaná dne 15. prosince 2011 – ZZ a ZZ v. Komise

(Věc F-134/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a ZZ (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost žalobců o pomoc podle článku 24 služebního řádu poté, co byl vzat zpět návrh na převod nároků na důchod přijatý žalobci po uplynutí přiměřené lhůty pro provedení převodu jejich nároků na důchod

Návrhová žádání žalobců

–    zrušit rozhodnutí ze dne 9. března 2011, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o pomoc, jelikož žalobci splňují všechny příslušné podmínky pro to, aby se případně mohli rozhodnout pro převod jejich nároků na důchod;

–    uložit Komisi povinnost k vyplácení 500 eur za každý měsíc prodlení s řádným sdělením návrhu týkajícího se převodu nároků na důchod počínaje dnem, kdy PMO (Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků) rozhodl stáhnout návrh přijatý žalobci a penzijními fondy, tj. ode dne 25. ledna prvnímu žalobci a ode dne 5. února druhému žalobci nebo v každém případě od zamítnutí jejichž žádosti o pomoc ode dne 9. března 2011;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.