Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 3 mai 2016 - Kovács/Comisia

(Cauza F-136/11)1

[Funcție publică – Funcționari – Pensii – Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut – Drepturi de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Uniunii în temeiul unui sistem național de pensii – Transfer în sistemul de pensii al Uniunii – Propunere inițială de majorare a numărului de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii făcută de AIPN și acceptată de persoana interesată – Retragerea propunerii inițiale de către AIPN – Nouă propunere de majorare a numărului de ani de plată a contribuțiilor întemeiată pe noi dispoziții generale de aplicare – Excepție de inadmisibilitate – Noțiune de act care lezează – Articolul 83 din Regulamentul de procedură]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Zsuzsanna Kovács (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: inițial D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi și J.-N. Louis, avocați, ulterior D. de Abreu Caldas, S. Orlandi și J.-N. Louis, avocați, și, în cele din urmă, J.-N. Louis, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial D. Martin și J. Baquero Cruz, agenți, ulterior J. Currall și G. Gattinara, agenți, ulterior G. Gattinara, agent, și, în cele din urmă, G. Gattinara și F. Simonetti, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei prin care se stabilește majorarea drepturilor de pensie ale reclamantei dobândite anterior intrării în serviciu în sistemul de pensii comunitar

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Doamna Zsuzsanna Kovács suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 – JO C 65, 3.3.2012, p. 24.