Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 2 august 2016 – Cocchi și Falcione/Comisia

(Cauza F-134/11)1

(Funcție publică – Obligație de asistență – Articolul 24 din statut – Respingerea cererii de asistență – Pensii – Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut – Cerere de transfer a drepturilor la pensie – Renunțarea la cererea de transfer a drepturilor la pensie în timpul procesului – Nepronunțare asupra respingerii cererii de asistență)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppen, Belgia) și Nicola Falcione (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial S. Orlandi, J.-N. Nouis și D. de Abreu Caldas, avocați, ulterior S. Orlandi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial D. Martin și J. Baquero Cruz, agenți, ulterior J. Currall și G. Gattinara, agenți, ulterior G. Gattinara, agent, și în cele din urmă G. Gattinara și F. Simonetti, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de respingere a cererii de asistență a reclamanților în temeiul articolului 24 din statut ca urmare a retragerii unei propuneri de transfer acceptate de reclamanți și după expirarea unui termen rezonabil pentru a beneficia de posibilitatea de a le transfera drepturile la pensie

Dispozitivul

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe în cauza F-134/11, Cocchi și Falcione/Comisia.

Domnul Giorgio Cocchi, domnul Nicola Falcione și Comisia Europeană suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 JO C 65, 3.3.2012, p. 23.