Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 2. avgusta 2016 – Cocchi in Falcione/Komisija

(Zadeva F-134/11)1

(Javni uslužbenci – Dolžnost pomagati – Člen 24 Kadrovskih predpisov – Zavrnitev prošnje za pomoč – Pokojnine – Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike – Predlog za prenos pokojninskih pravic – Umik predloga za prenos pokojninskih pravic med postopkom – Ustavitev postopka glede zavrnitve prošnje za pomoč)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppen, Belgija) in Nicola Falcione (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva S. Orlandi, J.-N. Nouis in D. de Abreu Caldas, odvetniki, nato S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva D. Martin in J. Baquero Cruz, agenta, nato J. Currall in G. Gattinara, agenta, nato G. Gattinara, agent, in nazadnje G. Gattinara in F. Simonetti, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa o zavrnitvi prošnje tožečih strank za pomoč na podlagi člena 24 Kadrovskih predpisov, izdanega po umiku predloga za prenos, ki sta ga tožeči stranki sprejeli, in po izteku razumnega roka za izkoriščenje možnosti prenosa njunih pokojninskih pravic.

Izrek

1.    V zadevi F-134/11, Cocchi in Falcione/Komisija ni treba odločiti.

2.    G. Cocchi, N. Falcione in Evropska komisija nosijo vsak svoje stroške.

____________

1 UL C 65, 3.3.2012, str. 23.