Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 21. maja 2019 – VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz

(Zadeva C-392/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in vložnica revizije: VG Bild-Kunst

Tožeča stranka in nasprotna stranka v postopku z revizijo: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali vključevanje dela, ki je s privolitvijo imetnika pravic na voljo na prosto dostopnem spletnem mestu, na spletno mesto tretje osebe z okvirjanjem (framing) pomeni priobčitev tega dela javnosti v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29/ES1 , če se izvaja z obidom zaščitnih ukrepov proti okvirjanju (framing), ki jih je sprejel ali odredil imetnik pravic?

____________

1     Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi, UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230.