Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d'appel de Mons (Белгия), постъпило на 17 октомври 2022 г. — Fédération internationale de football association (FIFA)/BZ

(Дело C-650/22)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d’appel de Mons

Страни в главното производство

Жалбоподател: Fédération internationale de football association (FIFA)

Ответник: BZ

Преюдициалeн въпрос

Трябва ли членове 45 и 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че забраняват:

принципа на солидарна отговорност между играча и клуба, който иска да го наеме, за заплащане на обезщетението, което се дължи на клуба, с който договорът е бил прекратен без основателна причина, както е уреден в член 17.2 от ПСТФ на FIFA, във връзка със спортните санкции, предвидени в член 17.4 от същия правилник, и с финансовите санкции, предвидени в член 17.1,

възможността федерацията на предишния клуб на играча да не издаде сертификат за международен трансфер, необходим за наемането на играча от нов клуб, ако е налице спор между предишния клуб и играча (член 9.1 от ПСТФ на FIFA и член 8.2.7 от приложение 3 към посочения ПСТФ)?

____________