Language of document :

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022.december 1-jei ítélete (a Landgericht München I [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DOMUS-Software-AG kontra Marc Braschoß Immobilien GmbH

(C-370/21. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – 2011/7/EU irányelv – A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés – Az adós késedelmes fizetése esetén a hitelezőnél felmerülő behajtási költségek megtérítése – 6. cikk – Legalább 40 eurós átalányösszeg – Egyazon szerződés keretében időszakosan teljesített több termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékének késedelmes megfizetése)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht München I

Az alapeljárás felei

Felperes: DOMUS-Software-AG

Alperes: Marc Braschoß Immobilien GmbH

Rendelkező rész

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikkének (1) bekezdését

a következőképpen kell értelmezni:

amennyiben egyazon szerződés időszakos termékértékesítéseket vagy szolgáltatásnyújtásokat ír elő, amelyek mindegyikét meghatározott határidőn belül kell megfizetni, a hitelező behajtási költségeinek megtérítése címén fizetendő legalább 40 eurós átalányösszeg minden egyes késedelmes fizetés után esedékes.

____________

1 HL C 349., 2021.8.30.