Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a noua) din 26 martie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Högsta domstolen - Suedia) – C More Entertainment AB/Linus Sandberg

(Cauza C-279/13)1

[Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Drept de autor și drepturi conexe – Directiva 2001/29/CE – Societatea informațională – Armonizarea anumitor aspecte privind dreptul de autor și drepturile conexe – Articolul 3 alineatul (2) – Transmisie în direct a unei întâlniri sportive pe un site internet]

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Högsta domstolen

Părțile din procedura principală

Reclamantă: C More Entertainment AB

Pârât: Linus Sandberg

Dispozitivul

Articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări naționale care extinde dreptul exclusiv al organismelor de radiodifuziune menționate la acest articol 3 alineatul (2) litera (d) în privința actelor de comunicare publică pe care le-ar putea constitui transmisiile unor întâlniri sportive realizate în direct pe internet precum cele în discuție în litigiul principal, cu condiția ca o astfel de extindere să nu afecteze protecția dreptului de autor.