Language of document :

Tožba, vložena 6. julija 2020 – KY/Sodišče Evropske unije

(Zadeva T-433/20)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: KY (zastopnik: J.-N. Louis, odvetnik)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost odločbe zaradi molka z dne 17. septembra 2019, potrjene z izrecno odločbo z dne 10. oktobra istega leta, o zahtevi za vračilo neupoštevanega dela pokojninskih pravic, ki jih je tožeča stranka pridobila pred zaposlitvijo v institucijah, ki je bil prenesen v pokojninski sistem Evropske unije;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

Prvi tožbeni razlog: kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja. Tožeča stranka glede tega trdi, da mora institucija Unije v skladu z dolžnostjo skrbnega ravnanja, ki jo mora spoštovati, uradnika obvestiti ne samo o pravilu o življenjskem minimumu in njegovih posledicah za izračun pokojnine, ampak tudi o možnosti odloga prenosa njegovih pokojninskih pravic do pridobitve dejanskih pokojninskih pravic.

Drugi tožbeni razlog: neupravičena obogatitev. Tožeča stranka meni, da zavrnitev vračila dela nacionalnih pokojninskih pravic, prenesenih v sistem Unije, ki se ne upošteva ob nastopu pokojninskih pravic, lahko pripelje do neupravičene prilastitve in torej do neupravičene obogatitve v korist Unije ter do neupravičenega prikrajšanja zadevnega uradnika.

____________