Language of document :

Begæring om bemyndigelse til at foretage arrest eller udlæg indleveret den 11. november 2020 – Silvana Moro m.fl. mod Europa-Kommissionen

(Sag C-593/20 SA)

Processprog: italiensk

Parter

Rekvirenterne: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta og Paola Cotozzoni (ved avvocato S. Colledan)

Rekvisitus: Europa-Kommissionen

Rekvirenternes påstande

Rekvirenterne gives i overensstemmelse med artikel 1 i protokol (nr. 7) vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter bemyndigelse til at foretage arrest i alle de midler, som Europa-Kommission har tildelt eller vil tildele Republikken Serbien frem til den fuldstændige indfrielse af deres fordring.

____________